Az alapítvány története

Alapítványunk első 15 évének (1994-2009) összefoglalását
Agócs Attiláné, kuratóriumi tag készítette 2009-ben.
 
 

Ebesi Gyermekekért Alapítvány (2009)

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 1994. novemberében, a szülők és a pedagógusok felkérésére az iskola nevében Boros Ferenc akkori igazgató alapította.

Az alapítvány 1998. január  1-től közhasznú szervezetnek minősül.

Az alapítvány munkáját 1994-2002, 5 tagú, 2002-től 7 tagú kuratórium irányítja, szervezi.

A kuratóriumban képviseltetik magukat a szülők, pedagógusok és a község köztiszteletben álló közéleti személyiségei is.

A kuratóriumi tagok munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik.

 

Elnök:

 • Galgóczi Mihály (1994-2009) 15 év

Tagok:

 • Deczki Lajos (1994-2006) 12 év
 • Lévai László (1994-1998) 5 év
 • Agócs Attiláné (1994-2009)15 év
 • Leiter Miklós (1994-2006) 12 év
 • Nagy Ferencné (2002-2006) 4 év
 • Nagy Sándorné (2002-2006) 4 év
 • Szekeresné Zsákai Róza (2002-2009) 7 év
 • Zelizi Mária (2007-2009) 3 év
 • Kása Sándor (2007-2009) 3 év
 • Fodor Attiláné (2007-2009) 3 év
 • Ráczné Dajka Edit (2007-2009) 6 év

 

Az adminisztratív és könyvelési munkákat szintén társadalmi munkában végezte Balogh Andrásné, Kovács Istvánné illetve végzi Nemesné Liva Éva.

 

Az alapítvány célja:

 • Az iskolai oktatás fejlesztése.
 • Az iskolai sportmozgalom, turisztika fejlesztése, a természetjárás támogatása.
 • A versenysport beindítása.
 • A gyermekek természeti környezetének gazdagítása, kulturális, kikapcsolódási lehetőségeinek felkutatása, önálló „táborhely” megteremtése.
 • Az öntevékeny csoportok jutalmazása.
 • A kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységet elért gyermekek, valamint az őket felkészítő pedagógusok jutalmazása.
 • Az iskola tárgyi feltételeinek javítása, az oktatás színvonalának emelése érdekében.

 

A célokkal összhangban az alapítvány az oktatás színvonalának emelése érdekében az iskola minden jelentős fejlesztéséhez hozzájárult. Így például 1995-ben az iskolai tornaterem sportburkolattal való ellátásához. Ugyanebben az évben 4 db számítógép vásárlásával megteremtette a számítástechnikai oktatás minimális feltételeit. Ezt a tevékenységet folytatva 1996-ban 3 db számítógép megvásárlását finanszírozta.

A gyermekek szabadidős tevékenységének lehetőségeit bővítette egy kerámia égetőkemence beszerzésével, fafaragó eszközök, képzőművészeti, kerámia anyagok, sportszerek, játékok megvásárlásával.

Évről-évre segítette az iskola eszköz ellátásának javítását is, pl. a kosárlabdapalánk megvásárlásához 102 000.-Ft-tal, a technika tantárgy eszközellátásához 100 000.-Ft-tal járult hozzá.

De az alapítvány segítségével tudott az iskola szinte minden évben vásárolni új eszközöket például térképeket, audiovizuális eszközöket, vízbontó készüléket, a napközis csoportoknak játékot és még sorolhatnánk.

A gyermekeken kívül a falu lakói is igénybe vehették azt a fénymásolót, melyet 1997-ben nyert az alapítvány és adott át az iskolának használatra.

A 2000-2001-es tanévben gazdagodott az iskola egy kosárlabda pályával. Az alapítvány az építést a számlájára befolyt személyi jövedelemadó 1%-val támogatta, ezen kívül a megvalósítás anyagi forrásainak előteremtésében jelentős szervezőmunkát végzett.

Az alapítvány fennállása óta szinte minden évben támogatta a gyermekek nyári táborozását, segítette, hogy diákjaink megismerkedhessenek a környező országok gyermekeivel, illetve segítsék a határon túli magyar gyermekek ismerkedését Magyarországgal.

Vendégül láttunk erdélyi, felvidéki és csehországi diákokat.

A nyelvtanulás támogatását a szemléltető anyagok, könyvek beszerzésén kívül diákjaink külföldi nyelvtanulásának támogatásával is elősegítette.

1994. óta hagyományosan visszatérő esemény az alapítványi jutalomkirándulás. A kiránduláson a tanulásban, sportban, a kultúra területén jeleskedő diákok és felkészítő tanáraik vehetnek részt. A 15 év alatt kb. 600 tanuló vett részt ezeken a kirándulásokon. A kiránduláson részt venni komoly rangot jelent a gyermekek között, ösztönzőleg hat rájuk.

Az elbírálásnál szerepet játszik a szociális helyzet is, így a szerényebb anyagi körülmények között élő gyermekek is eljuthatnak  az otthonról távolabbi szép tájainkra.

A kirándulások célpontjai voltak a 15 év során:

Tiszahát (2 alkalom), Aggtelek (2 alkalom), Gödöllő – Hollókő, Budapest (2 alkalom), Sopron – Kőszeg, Székesfehérvár, Tiszaújváros (2 alkalom), Ópusztaszer, Pécs környéke, Bécs.

Az iskolai kirándulások az osztályok tanulmányi kirándulásai alkalmából többször nyújtottunk anyagi támogatást az arra rászoruló gyermekeknek.

Az alapítvány rendszeresen támogatta a legaktívabb öntevékeny csoportokat is, így például 1998-ban az alsó tagozatos futball csapatversenyre való utaztatását, de adott támogatást az énekkar, a tánccsoport, a színjátszók utazásához is.

 A 15 év alatt az Ebesi Gyermekekért Alapítvány rendszeresen támogatta az iskola szinte minden rendezvényét, például színházlátogatás, ópusztaszeri iskolai kirándulások, gyermeknap, madarak és fák napja, úszásoktatás stb.

10 éve biztosítja az év végi és az évközi jutalomkönyvek anyagi fedezetét.

Az alapítvány az elmúlt 15 év alatt több mint 16 millió Ft-tal járult hozzá az iskolai élet fejlesztéséhez.

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány fennállása óta arra törekedett, hogy egyensúlyt tartson a minden iskolás gyermeket érintő programok, illetve beruházások támogatása és a kiemelkedő teljesítmények elismerése között.

Az alapítvány támogatói köre széles.

A szülőkön és magánszemélyeken kívül a község gazdálkodó szervezeti és az önkormányzat is rendszeresen támogatta alapítványunkat. 

Legnagyobb adományozók a 15 év alatt:

Önkormányzat, MOL Rt., Curver Kft. Ebesi Termelőszövetkezet, Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet, id. Csízi Sándor, Prepuk János, Galgóczi Mihály, Agócs Attiláné.

Az alapítvány az utóbbi években sikeresen pályázott az NCA által kiírt pályázatra, ezzel is bővítve anyagi lehetőségeit.

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány, mint a település legidősebb ilyen jellegű szerveződése a továbbiakban is törekszik arra, hogy munkáját közmegelégedésre a gyermekek javára végezze.

 

Összeállította: Agócs Attiláné kuratóriumi tag